TEORİK ACT EĞİTİMLERİMİZ

KATILIMCILARIN KABUL VE ADANMIŞLIK TERAPİSİ KONUSUNDA TEORİK BİLGİLERİNİ ARTTIRMAYI AMAÇLAMAKTADIR. TEORİK EĞİTİM 36 SAAT OLUP BU EĞİTİMİ TAMAMLAMIŞ KATILIMCILAR BİR ÜST EĞİTİM OLAN SÜPERVİZYON EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANMAKTADIR.

Teorik eğitim; videolar, seans örnekleri ve uygulamalar ile deneyimsel öğrenme şeklinde kalıcı hale getirilmektedir.

PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

1. HAFTA

✓  Kabul ve Adanmışlık Terapisinin (ACT) Nedir?

✓  Psikolojik Esneklik ve Psikolojik Katılık (ACT Altıgeni – Hexaflex), İlişkisel Çerçeve Kuramı (Relational Frame Theory – RFT)

✓  Bağlamsalcılık (Funtional Contextualizm – FC), İşlevsel Analiz

✓  Psikolojik Acı, Deneyimsel Kaçınma ve Kabul

✓  Yaratıcı Umutsuzluk ve Gönüllülük

✓  Kabul Egzersizleri ve Metaforları

✓  Bilişsel Birleşme (Füzyon) ve Ayrışma (Defüzyon)

✓  Ayrışma (Defüzyon) Egzersizleri ve Metaforları

2. HAFTA

✓  Kavramsallaşmış Benlik ve Bağlamsal Benlik

✓  Kavramsallaşmış ve Bağlamsal Benlik Egzersizleri ve Metaforları

✓  Şimdi Anla Kontak Kurma ve Mindfulness

✓  Şimdi Anla Temas Kurma Egzersizleri ve Metaforları

✓  Değerler

✓  Değerlerin Netleştirilmesi Egzersizleri ve Metaforları

✓  Değerler Doğrultusunda Adanmış Eylemler

✓  Adanmış Eylem Video, Egzersizleri ve Metaforları

3. HAFTA

✓  ACT Matriksi

✓  ACT Matriksi Egzersizleri

✓  Değişim Süreci ve Altıgende Esneklik Egzersizleri

✓  ACT Bakış Açısıyla Vaka Formülasyon

✓  Vaka Formülasyon Çalışması

✓  Hexaflex Dancing Uygulaması

✓  Şimdiki Anla Temas Kurma Uygulaması

✓  Terapi Egzersizleri